Jdi na obsah Jdi na menu
 


Seminář v Roztokách

4. 4. 2017

Ve dnech 24.3. až 26.3. 2017 se konal seminář pana Antonína Mareše v Roztokách u Křivoklátu (www.rozpravy.cz/seminar/).

Tento seminář byl zasvěcen vědění, které nám přinesl úžasný myslitel, vědec, filozof a také lékař Dr. David R. Hawkins. Účastníci semináře byli asi z poloviny lidé, kteří ještě na žádném semináři pana Antonína Mareše nebyli a tak byli překvapeni atmosférou přátelskosti a také zaujetím přednášejícího pro věc. Pan Antonín Mareš se ujal úkolu přiblížit faktickou stránku a dopady vědění na společnost, a druhý den semináře také osobně předvedl a provedl řadu testování. Každému se ukázalo, že zde nebyl náhodou a každý sám pocítil přínos a možnosti této metody i na sobě. Každý měl možnost se přesvědčit, že metoda ověřování úrovně vědomí a pravdivosti opravdu funguje. Potvrdilo se to i tím, že někteří účastníci prováděli současně testy se shodným výsledkem. Jde skutečně o poznatky s ověřitelnými výsledky. Pokud jde o úroveň vědomí jednotlivých účastníků, tak je třeba konstatovat, že s jistou úrovní se už rodí každý z nás, takže za to se nelze stydět. Stydět bychom se ale měli v případě, kdybychom s tím dále nehodlali nic dělat. Jak postupovat po úrovních vědomí bylo naznačeno každému a zároveň se tím podrobně zabývá jeden z předaných materiálů.

Závěrečná diskuse v neděli neměla konce a někteří nestíhali ani oběd. Přeji si, aby každý účastník po prostudování materiálů dále šířil toto vědění mezi lidmi ve svém okolí. To se po absolvování semináře stalo naším úkolem. To je též velkým přáním přednášejícího a plněním tohoto přání mu můžeme nejlépe poděkovat a také velmi prospět i sobě.

Miroslav Gaydoš

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Poděkování

(Katka Bílá, 14. 7. 2017 7:31)

Moc bych chtěla poděkovat Všem organizátorům, za příležitost být součástí semináře v Roztokách u Křivoklátu, za jejich usilovnou práci, trpělivost a pochopení.
DĚKUJI,
Katka Bílá

Upravuji Tomášovo evangelium - ukázka úpravy 51. bodu.

(Antonín Mareš, 4. 4. 2017 13:57)

51. Jeho učedníci mu řekli: Kdy nastane vzkříšení mrtvých a kdy přijde nový svět? On jim řekl: To, co čekáte, přišlo, ale vy to nechápete.
(Mt 17,10-13; J 1,10-11)
Antonín Mareš:
Pro pochopení toho, co Ježíš odpovídá apoštolům, je nutné si uvědomit, jak je náš systém Univerza uspo-řádán. V nejhlubší části tedy, v části, která má nejnižší vibrace, je Hmota a nad ní je Astrální planina nad kterou se nachází Myšlenkový svět na Východě zvaných Devachan. Přestože mluvím o tom, že se Astralita a Myšlenkový svět nachází nad Hmotou, je to míněno pouze ve smyslu vibračním. Co do prostoru, jsou tyto světy zde. Je zde jak astrální tak i myšlenkový potenciál, který my lidé používáme. Všichni lidé používají emoce a všichni lidé používají myšlení. Protože ale žijeme v tělech, která nás oddělují od uvedených světů, tak z nich zažíváme pouze vjemy, které nám toto tělo umožní přijmout. To znamená již zmíněné emoce a myšlenky. Teprve po odložení těla začneme Astralitu vnímat přímo a nikoliv zprostředkovaně a tak teprve poté jí můžeme zažít jako Očistec, nebo úžasnou oblast plnou pochopení a krásy. To samé se děje následně po odložení hrubého duševního obalu (duše) a vstupu do Myšlenkového světa. Protože jsme ve stavu, kdy máme emoce zpracovat a dostat pod kontrolu, tak s nimi manipulujeme daleko výrazněji, nežli s myšlenkami, které pocházejí z Myšlenkového světa.
Teprve po odložení našeho hmotného těla budeme tyto emoce prožívat přímo, protože je přímo budeme zažívat. Tento astrální svět, v němž se ale i dnes nacházíme, je ale zde. Jen my to nejsme zcela schopni chápat. Důkazem tohoto našeho nepochopení jsou různé fantasmagorie ve smyslu sestoupení Nového světa nebo Páté dimenze nebo dokonce snad i 50 dimenze. Pochopitelně nic takového se nestane, protože je to tady všechno už dávno hotové. Dokonce i nelineární svět je tady přítomen a je vším tím prostoupen a to proto, že on tvoří základ, z něhož tento lineární svět, potažmo my sami jsme vytvoření. Toto vše začne být zcela jasné lidem, již hodnota Vědomí se dostane na úroveň 600 a výše. Proto Ježíš mluví tak jak mluví.

Re: Upravuji Tomášovo evangelium - ukázka úpravy 51. bodu.

(Miroslav Gaydoš, 5. 4. 2017 10:20)

Patřím k těm, co si dokáží dávat souvislosti z různých pramenů dohromady velmi těžko. Dr. Hawkins se ve svých knihách až tak nezabývá vysvětlením skladby světa či Universa. Připadá mi, že jaksi předpokládá, že tyto znalosti už máme, protože bez těchto základních znalostí se nelze pohnout a postupovat po úrovních vědomí vzhůru. Každý z nás se už setkal s řadou pramenů (i různých úrovní), ale teprve když čtu výklad pana Antonína Mareše, tak to mně osobně velmi pomáhá ve snaze o pochopení podstaty a souvislostí. Proto velmi děkuji panu Marešovi za to, že se pustil do takové práce a budu velmi rád, když zde uvede i další výklady.