Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vaše zkušenosti s testováním Vědomí nebo Pravdy

11. 1. 2017

Vaše zkušenosti s testováním Vědomí nebo Pravdy.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Kalibracie "čakier"

(Juraj Ambruš, 9. 6. 2017 18:04)

Vážený Priatelia,

zistil som jednu zaujímavú súvislosť. Jeden z dôležitých nástrojov, ktoré nám môžu pomôcť pri duchovnom raste je poznanie tzv. "čakier" a ich úroveň vedomia. Základných energetických centier je 7 pričom každé združuje 16 menších. Každé centrum súvisí s konkrétnou oblasťou Života človeka a preto poznanie úrovne týchto centier je významný diagnostický nástroj, ktorý nám umožňuje s úprimnosťou pochopiť, s pokorou prijať a odpustiť veci a nájsť riešenia pre Všetkých, pre Vedomie ako také a dospieť k Múdrosti aby sme boli prospešný a mohli pracovať a Žiť efektívne Život. Domnievam sa, že poznaním úrovne Vedomia jednotlivých energetických centier môžeme pochopiť jasnejšie prečo je naša úroveň Vedomia taká aká je a ako ju prekonať.

Prosím Vás, keby ste sa mohli vyjadriť k tejto téme, prípadne napísať aké sú Vaše skúsenosti.
Čo sa týka jednotlivých energetických centier tak táto tematika je dobre rozpracovaná a existuje veľa zdrojov odkiaľ človek môže čerpať informácie. Odporúčam každému aby si každý zdroj informácií preveril a urobil kalibráciu úrovne odkiaľ čerpá informácie. Prípadne pre spresnenie preštudoval viac zdrojov a zistil ich kalibráciu.

So srdečným pozdravom Všetkým,

Juraj

Re: Kalibracie "čakier"

(Juraj Ambruš, 9. 6. 2017 18:08)

Keď budete mať záujem môžem sem napísať kalibrácie energetických centier, ktoré som robil na sebe, v jednoduchosti napísať kontext svojho života aby boli jasné súvislosti a mali inšpiráciu.

Re: Kalibracie "čakier"

(Juraj Ambruš , 6. 7. 2017 18:13)

Vážený priatelia,

Na seminári, ked sme robili kalibraciu úrovní vedomia, tak som bol v predu a skúšal robiť kalibráciu ale výsledky boli nepresné. Súvisí to práve s úrovňou čakier. Aj keď celkovú (priemernú) úroveň som mal 400 tak druhú čakru som mal na 135 a tým pádom boli ovplyvnené aj výsledky meraní, teda bola tam nepresnosť a výsledky mali o 25 bodov nižšiu úroveň oproti skutočnosti.
Ďalšie dôležité zistenie je, že počas modlitby a meditácie dochádza ku transcendencii úrovne vedomia v oblasti hrudnej čakry. Pri meditácii a modlitbe človek používa abstraktnú predstavu v mysli a preciťuje ju srdcom, čím vzniká sinergický efekt a ten potom "otvára" srdcovú čakru čo je možné zaznamenať zvyšovaním úrovne vedomia srdcovej čakry a tým pôsobý vyššie atraktorové pole. Zjednodušene povedané mení sa obsah srdca a tým sa mení kontext a príčinné súvislosti. Pri pravidelnom praktikovaní meditácie a modlitby sa zlepšuje schopnosť koncentracie, intenzita precítenia, odovzdanosť, prehlbuje sa stav relaxácie a zvyšuje sa uvedomenie a schopnosť jasného rozlišovania. Pôsobenie vyššieho atraktorového poľa dlhodobo a pravidelne spôsobuje transcendenciu na všetkých čakrách. Sinergický efekt myslenia a cítenia je, po náležitej praxi, možné použivať aj pri bežnom živote v bdelom stave pričom je vhodné udržovať čo najvyšší syav vedomia, bytia.
Človek môže odísť z tohoto tela dvoma spôsobmi. 1. Buď na chorobu alebo starobu, kedy prebieha proces znižovania vibračnej chatakteristiky a "ustupovanie" energie života do bodu kedy sa už vedomie nedokáže udržať v tele. V slovanskej mytológii je tento proces označovaný menom "morena". Týmto spôsobom docjádza ku opätovnej inkarnácii. 2. Druhý spôsob je keď sa vibrácia výrazne zvyšuje a energia života zvyšuje svoje množstvo teda energetický potenciál teda úroveň vedomia do bodu kedy už telo nedokáže udržať vedomie a dochádza ku uvoľneniu. Pre praktikantov modlitieb a meditácií je užitočné túto informáciu poznať. Nosenie šperku z paramagnetického materiálu umožňuje vysoko vyzretým praktikantov udržať sa v tele pri realizovaní transcendentálnych techník.
Transcendencia úrovne vedomia v niektorých oblastiach života a dlhodobé udržanie vyššej alebo nižšej úrovne (pretože transcendencia môže prebiehať aj smerom nadol) vedie ku transformácii mentalnej, emocionálnej, fyzickej a energetickej charakteristiky buniek teda aj ku zmene fyziológie a metabolizmu buniek, skupín buniek, orgánov a celého tela. Táto transformácia je sprevádzaná detoxikáciou či chorobou či inými simptómami, preto je nevyhnutné túto premenu uskuročňovať s citom vzhľadom na prirodzený beh vecí aby bola dosiahnutá čo najvyššia efektivita a nedošlo ku znefunkčneniu tela a tým pádom znemožneniu evolúcie vedomia v konkrétnej forme.
Všetko dobré všetkým prajem a držím palce v snažení s ohľadom na prirodzený beh vecí a celé Pole Vedomia.
Juraj Ambruš

Kalibrovanie modlitby

(Juraj Ambruš, 9. 6. 2017 16:03)

Vážený priatelia,

Robil som kalibrovanie modlitieb, ktoré sú uvedené v knihe pána Mareša "Člověk na prahu zanikajícího a rodícího se času". Modlitba "pohanská" kalibruje na úroveň 30, "klasický Otčenáš" kalibruje na 140 a modlitba, ktorú pán Mareš uvádza kalibruje na 920 bodov podľa mapy vedomia od D.R. Hawkinsa. Keď z tejto modlitby vynecháme slovo "ZLA" z posledného veršu tak sa kalibrácia zvýši na 955.
Prosím Vás, mohli by ste urobiť kalibráciu?
Vďaku jem a prajem všetko dobré.
Juraj

Pravda a lež v naší praxi

(Miroslav Gaydoš, 12. 1. 2017 18:23)

Právě včera jsem narazil na jedné FB skupině, jíž jsem členem, na anketu jejího admina, zda přijímat do této skupiny anonymy, či nikoliv. Počty pro a proti byly zatím vyrovnané! V podstatě mne to ale nepřekvapuje, protože v naší populaci je většina lidí v úrovni vědomí pod 200 bodů (podle logaritmické stupnice Dr. Hawkinse). Lidé s touto úrovní vědomí nedokáží rozpoznat rozdíl mezi pravdou a lží. Lež považují za něco přirozeného. Když jsem v oné skupině přidal příspěvek, ve kterém jsem vyjádřil zklamání nad tím, že nikdo z dosavadních komentátorů ankety (bylo jich tam celkem 7) se nepozastavil nad tím hlavním, tj. nemorálností anonymity, tak se do mne jeden "obul", že když je výhodné založit anonymní FB profil za jistým účelem, tak "co je na tom nemorálního?" Snažil jsem se v odpovědi mu vysvětlit, že když nedokáže rozlišovat mezi pravdou a falší, je pod úrovní 200. Za to mu nikdo nemůže nadávat, protože s určitou úrovní vědomí se prostě rodíme a je jen na nás, zda si to uvědomíme a začneme s tím něco dělat (což samozřejmě lze, ale musíme to nejprve chtít). Je to jako někomu nadávat za to, že nemá nadání na matematiku. Lze ale plísnit za to, že s tím nechce nic dělat.

Re: Pravda a lež v naší praxi

(Ivan Smíšek, 28. 4. 2017 12:08)

Můj názor je takový, že pokud budu někomu vysvětlovat že má úroveň vědomí pod 200, tak tímto způsobem mu vědomí moc nepozvednu. Pokud má jedinec třeba 30 a je "se sebou spokojený", pak nějakou stupnici bude možná považovat za blud. Myslím že "zvedání vědomí" není jen o znalosti stupnice a měření. Je to z mého úhlu pohledu o "zvyšování vibrací" okolí kolem mne.

Re: Re: Pravda a lež v naší praxi

(Miroslav Gaydoš, 5. 5. 2017 17:07)

Popsal jsem to opravdu dost hloupě (tu komunikaci s tím člověkem pod 200), ve skutečnosti jsem tomu člověku nejprve vysvětloval rozdíly, mezi lidmi pod 200 a nad 200. Už v té skupině nejsem, tak nenajdu přesné formulace.
K pozvednutí vědomí u lidí pod 200 bych ještě dodal svůj poznatek, že úroveň vědomí je každému při narození daná, stejně jako IQ. Jenže s úrovní vědomí se dá hýbat, i podstatně, na rozdíl od IQ. Avšak o tom všem se takový člověk nejprve musí dozvědět, což se my máme a můžeme pokusit dělat. Pak je už na každém, zda s tím chce pohnout, či nikoliv. Vím o lidech ze semináře, co se rozhodli, že postoupí a ejhle, už se tak i děje.

Re: Re: Re: Pravda a lež v naší praxi

(Ivan Smíšek., 9. 5. 2017 21:53)

Pokud podle mého názoru se budu vyhýbat skupinám pod 200, těžko je mohu pozvednout svou přítomností na vyšší úroveň. Je to podobné, jako by jste chtěl dělat jogurt bez "bifikultury". Nevznikne potom jogurt, ale mléčný produkt se zkazí .

Re: Re: Re: Pravda a lež v naší praxi

(Juraj Ambruš, 9. 6. 2017 12:08)

Dobrý deň,

Pán Gaydoš, robili ste ďalšie kalibrovanie úrovne vedomia účastníkov seminára?

K téme komunikácie s ľuďmi pod 200. Nie je možné použiť metódu "zrkadlenie" pri komunikácii s ľuďmi pod 200 pretože títo ľudia iba reflektujú vonkajší stav čo vedie ku väčšej rigidite a upevňovaní v tej úrovni, v ktorej sa títo ľudia nachádzajú. Je to automatická reflexívnosť v tých ľuďoch a prirodzená fyziológia zodpovedajúca ich úrovni, teda oni si neuvedomujú tie procesy, ktoré sa v nich odohrávajú pri tejto metóde. Je možné použiť metódu "motivácie" a "inšpirácie" s podmienkou, že reflektuje konštruktívny talent toho človeka. Ešte s týmto robievam súčasne to, že s plnou pokorou dávam dôveru VEDOMIU (talentu, individualite, kreativite) v tom človeku, nie osobnosti, bez očakávania kedy, ako a prečo dôjde ku realizácii. Toto je dôležité realizovať aby nedošlo ku prenosu zodpovednosti, kompetencii a manipulácii. Keby človek realizoval očakávanie tak dôjde ku rezonancii na úroveň morfogenetického poľa toho človeka a spustenie procesu v linearite od kauzálu cez astrál do hmoty a tomu človeku pod 200 to nepomôže a tomu čo chce pomôcť to dá záťaž, teda dôjde ku blokovaniu jeho konania. Tým, že človek dáva láskavú, súcitnú dôveru (vedomú pozornosť) bez očakávania Vedomiu v tom druhom, ktoré je tam prítomné bez ohľadu na to či je niekto pod 200 alebo nad 200, tieto čísla hovoria iba o kvantite, ktorá je zažívaná ako kvalita, dochádza ku zvyšovaniu kvantity vedomia v tom druhom, Láska Lásku dáva, pôsobením Lásky Láska rastie, pôsobením Vedomia Vedomie rastie, Vedomie Vedomie dáva, Vedomie posilňuje Vedomie.

Všetko dobré prajem,